In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Wysoko rozwinięte społeczeństwa już dawno dostrzegły konieczność ochrony środowiska i działania na rzecz dobrostanu dziko żyjących populacji. Wszak jakość życia jest zdecydowanie wyższa w czystym i zadbanym otoczeniu. W związku z postępującą degradacją środowiska wodnego, kurczącymi się zasobami ryb i innych zwierząt wodnych oraz niską świadomością społeczną na temat wyżej wymienionych problemów powołana została Fundacja Aquarius. Działamy na rzecz zapewnienia stabilności ekosystemów wodnych i racjonalnego gospodarowania ich zasobami przyrodniczymi, jak również zachowania aspektów historyczno-pamiątkowych, kulturowych i estetycznych zbiorników wodnych. Naszym celem jest badanie i monitorowanie środowiska podwodnego oraz propagowanie wiedzy na jego temat. Skupiamy się na ochronie zagrożonych gatunków i akwenów, zbieramy informacje środowiskowe, zabiegamy o nadanie szczególnie wrażliwym ekosystemom lub obiektom prawnej ochrony oraz staramy się uwrażliwić i edukować społeczeństwo w zakresie interesujących nas kwestii. Zachęcamy podmioty gospodarcze do działań na rzecz korzystnych rozwiązań dla środowiska. W naszym zespole są zarówno naukowcy zajmujący się środowiskiem wodnym, jak również nurkowie, wędkarze i przyrodnicy. Łączy nas pasja, jaką jest podwodna przyroda i przygoda oraz chęć przekazania kolejnym pokoleniom środowiska w jak najmniej zdegradowanej formie.

Designed by GRYFKOMP